Sztuka przybrania stołu stanowi cenną kwalifikację kuchni, mimo że nie jest surowym wymogiem. Stół ustawia się wzdłuż jadalni, jeśli zaś jadalnia nie jest dosyć długa, należy w podkowę ustawić. Jak stół został nakryty obrusem, centralnie ustawia się kwiaty w wazonie, zastawę z deserem i nieco drobnych pieprzniczek i solniczek. W […]

Określenie Sarmacja pochodzi od legendarnego ludu Sarmatów, który mieszkał nad Wołgą w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem. Kronikarze używali tej nazwy przeważnie do określenia obszarów należących niegdyś do naszego kraju. Rodowód sarmacki przypisywano przeto Słowianom czyli między innymi Polakom. Większość Sarmatów charakteryzowała zarówno dzielność tudzież męstwo. Polska szlachta nader chętnie aprobowała […]

Czy ferma hodowlana strusia okaże się drogą do poprawy kondycji finansowej polskiego rolnictwa? Kategorycznie tak. Dotychczas nigdy tudzież w żadnej innej hodowli rolnicy  nie mieli podobnej szansy, jak obecnie. Co ciekawe strusie mięso jest praktycznie bezprzykładnym produktem, jakiego produkcja nie pokrywa nawet połowy zapotrzebowania. Mięso strusie jako produkt funkcjonuje relatywnie […]

Tradycyjna medycyna oraz alternatywne techniki uznają efektywność terapii leczniczych z użyciem wodolecznictwa. Już starożytni grecy doceniali wartościowy wpływ ablucji, zaś wodę stosowano jako źródło życia i stosowano ją jako specyfik uzdrawiający. Wodolecznictwo polega na zewnętrznym zastosowaniu wody z zastosowaniem każdego stanu skupienia, od gazowego przez ciekły po stały, dla osiągnięcia […]