Określenie Sarmacja pochodzi od legendarnego ludu Sarmatów, który mieszkał nad Wołgą w pierwszym tysiącleciu przed Chrystusem. Kronikarze używali tej nazwy przeważnie do określenia obszarów należących niegdyś do naszego kraju. Rodowód sarmacki przypisywano przeto Słowianom czyli między innymi Polakom. Większość Sarmatów charakteryzowała zarówno dzielność tudzież męstwo. Polska szlachta nader chętnie aprobowała […]