Czy ferma hodowlana strusia okaże się drogą do poprawy kondycji finansowej polskiego rolnictwa? Kategorycznie tak. Dotychczas nigdy tudzież w żadnej innej hodowli rolnicy  nie mieli podobnej szansy, jak obecnie. Co ciekawe strusie mięso jest praktycznie bezprzykładnym produktem, jakiego produkcja nie pokrywa nawet połowy zapotrzebowania. Mięso strusie jako produkt funkcjonuje relatywnie […]