Szkolenia BHP przez Internet – oszczędność czasu pracodawcy

Firma

Każdy pracownik musi przejść przez wstępne szkolenie BHP zanim rozpocznie pracę na danym stanowisku. Pracodawcy muszą również organizować dla swoich pracowników szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy co kilka lat. Każde ze szkoleń musi się zakończyć wystawieniem odpowiedniego dokumentu, który następnie jest archiwizowany w dokumentach kadrowych.

Jednak organizacja szkolenia w postaci szkolenia stacjonarnego to określone koszty, które ponosi pracodawca. Nawet jeśli szkolenie odbywa się u pracodawcy, co minimalizuje koszt związany z wynajęciem sali, to trzeba zapłacić prowadzącemu szkolenie, a każdemu z pracowników należy zapewnić na czas szkolenia wolne, co ogranicza możliwości przedsiębiorstwa. Z tego powodu idealnym rozwiązaniem są szkolenia BHP przez Internet, które udostępniane są każdemu pracownikowi.

Kurs BHP online pozwala pracodawcy na kontrolowanie nie tylko tego, ilu pracowników już zdało egzamin końcowy. Platformy online rejestrują także zaangażowanie uczestników poprzez rejestrację czasu spędzonego na szkoleniu. Takie szkolenie może być przeprowadzone jako szkolenie z wyświetlanymi treściami w postaci slajdów lub też jest szkoleniem, w którym najważniejsze aspekty podawane są jako treści video. W tym drugim rozwiązaniu uczestnicy przyswajają sobie więcej ważnych treści.

Oczywiście przy szkoleniach BHP online ważne są również pytania kontrolne oraz egzamin końcowy. Organizator szkolenia może uzależnić wystawienie certyfikatu czy zaświadczenia od trafności udzielanych odpowiedzi na pojawiające się pytania kontrolne. Z takich pytań można również zrezygnować, jednak może się to przełożyć na niższą zdawalność egzaminu końcowego.